Team-Quaning wordt ingezet als een team een gezamenlijk doel heeft, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, communicatie of samenwerking.

Het programma voor een Team-Quaning bestaat uit 3 onderdelen:
Kick-off
Quaning-RGprogram Personal
Kick-out

√ Kick-off
De Team-Quaning start met de Kick-off, een dag waarbij het hele team aanwezig is, geleid door de Quaner. De leidinggevende behoudt deze dag de rol van leidinggevende. Hij zal als het er op aan komt als eindverantwoordelijke beslissingen nemen.
Het doel van deze dag is samen terugblikken op wat er anders moet, het doel afspreken, ieders commitment hebben op het doel, en het vizier richten op het bereiken van het doel.

√ Quaning-RGprogram Personal
Een week na de Kick-off start elk teamlid, dus ook de eindverantwoordelijke leidinggevende van het team, aan zijn Quaning-RGprogram Personal. Het persoonlijke Quaning-doel is het doel dat gezamenlijk is afgesproken tijdens de Kick-off.

√ Kick-out
Een week na ieders FINAL in het Quaning-RGprogram Personal vindt er een afsluitende teamdag plaats. De leidinggevende neemt deze dag weer de rol van leidinggevende. Hij zal als het er op aan komt als eindverantwoordelijke beslissingen nemen. Op het programma staat een terugblik op de periode van het Quaning-RGprogram Personal, waar staan we nu en het afspreken van vervolg acties.

DSC07559

“De managers zijn nu goed in staat om de veranderingen voor de medewerkers binnen hun teams te begeleiden naar een nieuwe fase. Ze tonen voorbeeldgedrag waar hun medewerkers zich door laten inspireren en hen daarin natuurlijk volgen. In tijden van verandering is dat de basis om vertrouwen en veiligheid te bieden. Medewerkers merken het ook op en geven aan nu vertrouwen te hebben in de nieuwe koers die ingezet is.”

Team-Quaning inzetten
Neem contact op met een van de gecertificeerde Quaners om uw Team-Quaning af te spreken. Of neem contact met ons op zodat wij u in contact kunnen brengen met de best bij uw doel passende Quaner: bel 06 42241661 of mail info@levelfivequaning.com