Level_Five_Quaning_Helma_LieberwerthHet Quaning-gedachtegoed is gestoeld op de theorieën van de Duitse theoretisch natuurkundige Burkhard Heim (1925-2001) en de theorieën en ervaringen van de ontwikkelaar van de Quaning-methodiek Helma Lieberwerth (1962).

Burkhard Heim heeft een groot gedeelte van zijn leven gewijd aan het onderzoeken van ons universum. Daarin onderscheidde hij 12 dimensies, omschreven in de Heim-theorie. Elke dimensie heeft zijn eigen bedoeling. Alle dimensies zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.
De invulling en toepassing van deze dimensies op begeleiding van mensen en organisaties op basis van hun zijnsintentie, is beschreven door Helma Lieberwerth. Basis hiervoor waren haar jarenlange ervaring als begeleider in het bedrijfsleven, als opleider en begeleider van trainers, coaches en consultants, literatuur- en ervaringsonderzoek en haar levenservaring.

Paradigma’s
Tot begin vorige eeuw was de algemene gedachte dat onze wereld alleen uit drie dimensies bestond. Dat alles los stond van elkaar. Dat het leven mensen overkwam, en ze het daarmee maar moesten doen.
Na Einstein onderzoeken wetenschappers vanuit verschillende disciplines of de loze ruimte die we om ons heen ervaren, ook werkelijk loze ruimte is, of dat daar misschien toch activiteit is. Ze onderzoeken of alles werkelijk los staat van elkaar, of het leven ons overkomt of dat mensen wellicht toch invloed hebben op hun leven. Onafhankelijk van elkaar komen ze tot de conclusie dat er veel activiteit is in de voor ons begrip ‘loze ruimte’, dat alles verbonden is met elkaar, invloed heeft op elkaar, dat mensen invloed kunnen uitoefenen op hun leven. Wetenschappers die zich hiermee bezig houden zijn bijvoorbeeld Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Timothy Boyer, Hal Puthoff en Burkhard Heim, die de dimensies 5 tot en met 12 omschrijft.

Quaning gedachtegoed groot jan15

Dimensies
De indeling van dimensies die Burkhard Heim maakte, is de basis voor de uitleg van het Quaning-gedachtegoed. De betekenis van de invulling van de dimensies is er door Helma Lieberwerth aan gegeven.

Dimensies 1, 2 en 3 – Zichtbare en tastbare wereld/resultaat
De eerste drie dimensies vertegenwoordigen die lagen van de werkelijkheid waarin alles zichtbaar en tastbaar is. Het omvat alles wat we kunnen meten in hoogte, breedte en diepte en waar we woorden aan gegeven hebben om het te onderscheiden van elkaar. Het omvat alles wat ‘lokaal’ is, wat op een bepaalde plaats aanwezig is. Deze dimensies geven ook het resultaat in ons leven weer.

Dimensie 4 – Tijd
Albert Einstein (1879-1955) voegde de 4de dimensie aan de eerste 3 dimensies toe. De dimensie van tijd. We hebben afspraken gemaakt over benaming en meetbaarheid van tijd. Tijd is heel concreet en toch ongrijpbaar: soms duurt een uur voor je gevoel uren en soms lijkt het in een ogenblik voorbij te zijn gevlogen. Tijd is een stuk ‘subtieler’ dan materie.

Dimensies 5 en 6 – Gedachten
Dit zijn de dimensies waarin onze gedachten zich bevinden. Nog steeds redelijk herkenbaar voor ons als mensen onder elkaar, en toch al een stuk minder concreet. We weten ongeveer hoe gedachten werken in ons. Soms horen we ze in ons. Soms spreken we ze hardop uit, of een beetje in onszelf mompelend. Een andere keer zijn we ons er onbewust van.

Gedachten bepalen het resultaat in de eerste 3 dimensies. En we vormen onze gedachten weer op basis van de informatie die zich bevindt in ons Persoonlijk Informatieveld, dat hierna besproken wordt.

Dimensies 7 en 8
Hier bevindt zich het Persoonlijk Informatieveld of Bedrijfsinformatieveld.
Na de uitleg van de dimensies 9 tot en met 12 volgt een uitleg van de dimensies 7 en 8.

Dimensies 9, 10, 11 en 12 – Globaal Informatieveld
Dit zijn de dimensies waarin het Globale Informatieveld zich bevindt. Het Globale Informatieveld is bekend onder vele benamingen, zoals collectief geheugen, collectief bewustzijn, Akasha-veld, morfogenetisch veld, nulpuntveld, Unified Field, The Field, Het Veld, quantumveld, de matrix.

Hier komt alles werkelijk samen, is alles met elkaar verbonden. Alles wat we nodig hebben om het leven te leven is hier in blauwdruk, in een nog uit te voeren ontwerp, aanwezig. Onze zijnsintentie komt vanuit dit veld.

Verandering van informatie in het Persoonlijk Informatieveld heeft naast invloed op de onderliggende dimensies, ook invloed in het Globaal Informatieveld. Verandert er iets bij ons, dan heeft dat invloed op de mensen om ons heen en ook weer op de mensen om hen heen, en zo verder.


Dimensies 7 en 8

– Persoonlijk Informatieveld
Vanuit het Globaal Informatieveld krijgen we onze zijnsintentie mee. Ons Persoonlijk Informatieveld is gevuld met informatie, die we nodig hebben om onze bijdrage op deze wereld te kunnen doen, onze zijnsintentie te vervullen.

We worden daarom geboren met talenten en een lichaam in aanleg dat we nodig hebben voor de vervulling van onze zijnsintentie. We worden geboren in een omgeving waarin we onze lessen voor het vervullen van onze zijnsintentie optimaal kunnen leren.

We slaan al deze informatie op in ons Persoonlijk Informatieveld. We hebben dit nodig om er later in ons leven van bewust te worden, de ervaringspatronen te ontdekken en lessen uit mee te nemen, om vaardigheden te ontwikkelen, zodat we nog beter in staat zijn om onze unieke bijdrage te leveren.

– Bedrijfsinformatieveld
Elk bedrijf heeft een bedrijfsintentie. Het is een gevolg van het verlangen een zijnsintentie te vervullen. Opgemerkt vanuit het verlangen, een eerste idee, van de oprichter. Hij wilde ergens een oplossing voor bieden. Hij wilde door dat wat zijn bedrijf doet, van waarde zijn voor anderen. Vanuit deze bedrijfsintentie wordt het Bedrijfsinformatieveld gevuld.


Traditionele coaching, consulting en training
In de meeste traditionele vormen van begeleiding wordt op de dimensies 1 tot en met 3 gefocust. Bijvoorbeeld in de vorm van vaardigheden, gedrag en in cijfers meetbare resultaten, zoals KPI’s.

In de dimensies 5 en 6 worden interventies gedaan om gedachten en denkpatronen te veranderen.

Ondanks alle mooie methodieken vallen mensen dan toch terug in oud gedrag. We weten dat wat we hier zien, horen en ervaren in tastbare materie, in gedrag en resultaten, een gevolg is van de inhoud van de bovenliggende dimensies.
Een met een traditionele methodiek veranderde vaardigheid of gedachte blijft dan op zichzelf staan. Het Persoonlijk Informatieveld bleef immers hetzelfde. De oplossing ligt dus in verandering van de bovenliggende dimensies 7 en 8.

De software die in de Quaning-methodiek gebruikt wordt, doet analyses en interventies in de dimensies 7 en 8. De interventie zorgt voor verandering van de informatie in dat Persoonlijk Informatieveld. Daarmee zorgt het voor vanzelfsprekend duurzaam ander resultaat en gedachten.
De software kan in het geval van een bedrijfsdoel ook analyses maken van het Bedrijfsinformatieveld.