Elk bedrijf heeft een bedrijfsintentie. Ooit ontstaan vanuit het verlangen, een eerste idee, van de oprichter. Hij wilde ergens een oplossing voor bieden. Hij wilde door dat wat zijn bedrijf doet, van waarde zijn voor anderen. Het vormt de bron voor de bedrijfsintentie, voor de resultaten van het bedrijf.

Een onvervulde bedrijfsintentie manifesteert zich bijvoorbeeld door matige omzet, verlies van efficiency, vermindering van het klantenbestand, hoog ziekteverzuim, hoog personeelsverloop, enzovoorts.

Een bedrijf dat zijn bedrijfsintentie positief manifesteert, merkt dat bijvoorbeeld aan een positieve omzet, tevreden klanten, laag ziekteverzuim, loyale medewerkers die hun talenten optimaal inzetten.

Zowel voor het oplossen van een negatieve businessituatie als voor het verwezenlijken van verdere verbetering en groei wordt een Quaning-RGprogram Business ingezet. Er wordt gewerkt met de persoon binnen het bedrijf die het gestelde bedrijfsdoel in zijn takenpakket als verantwoordelijkheid heeft.

Een bedrijf bestaat uit personen die hun zijnsintentie manifesteren via het bedrijf. Daarom gaan de eerste 3 sessies in een Quaning-RGprogram Business alleen over de persoon die het Quaning-RGprogram doet. Vanaf de vierde sessie wordt naast een persoonsanalyse en interventie, ook een bedrijfsanalyse gedaan en besproken. Door de bedrijfsanalyse is direct duidelijk aan welk bedrijfsonderdeel andere aandacht gegeven moet worden.

Schema en tijdsinvestering
Een Quaning-RGprogram Business bestaat uit maximaal zeven Quaning-sessies met een week tussentijd. Een bedrijf bestaat uit personen die hun zijnsintentie manifesteren via het bedrijf. Daarom gaan de eerste 3 sessies alleen over de persoon die het Quaning-RGprogram doet. Vanaf de vierde Quaning-sessie wordt naast een persoonsanalyse en interventie, ook een bedrijfsanalyse gedaan en besproken. Het Quaning-RGprogram wordt zoveel eerder afgerond als dat het Quaning-doel bereikt is. Onderstaand schema wordt gevolgd:

1. TAKE-OFF
De TAKE-OFF is de eerste live Quaning-sessie tussen Quaner en Quanee. Het duurt maximaal twee uur. Het gewenste resultaat van het Quaning-RGprogram Business wordt besproken. Er wordt een persoonsanalyse met de software gedaan en besproken. Er worden afspraken voor de komende week gemaakt, o.a. over het gebruik van het Q-Report en wanneer de Quanee tussentijds contact opneemt met de Quaner.

De dag van de TAKE-OFF start de Quanee met het formuleren van de ijkpunten, die als de Quanee deze allemaal minimaal één keer heeft ervaren, bevestigen dat het Quaning-doel bereikt is. De Quanee stuurt zijn voorstel voor de ijkpunten de dag van de TAKE-OFF of uiterlijk de dag erna naar de Quaner. Quaner en Quanee gaan vervolgens in overleg, via e-mail of telefoon, om de ijkpunten definitief te maken en door beide te accorderen. De ijkpunten zijn uiterlijk de dag na de TAKE-OFF definitief.

Tijdens het Quaning-RGprogram werkt de Quanee met het Q-Report, een digitaal verslag. Het Q-Report wordt door Level Five Quaning Enterprises B.V. aan de Quaner ter beschikking gesteld voor strikt persoonlijk gebruik van de Quanee van de Quaner.
Inzichten, afgesproken acties en voortgang worden door de Quanee vastgelegd in het Q-Report. Dit gebeurt in een dagelijks en wekelijks ritme, gedurende de looptijd van het Quaning-RGprogram Personal. Aan het einde van de avond voor de volgende Quaning-sessie stuurt de Quanee het Q-Report naar de Quaner, ter voorbereiding op deze Quaning-sessie.

2. CONTINUATION-A
Een week na de TAKE-OFF vindt de tweede Quaning-sessie, de CONTINUATION-A plaats. Deze duurt maximaal 15 minuten en gaat alleen over de Quanee persoonlijk. De CONTINUATION-A wordt per telefoon/Skype/Facetime gedaan. In deze sessie wordt er na instemming door de Quanee een interventie gedaan, de voortgang besproken en worden er afspraken voor de komende week gemaakt.

3. CONTINUATION-A
Een week later volgt een CONTINUATION-A, zoals beschreven bij 2. CONTINUATION-A.

4. INTENSIFYING
Een week later vindt er een live Quaning-sessie plaats, de INTENSIFYING. Hierin wordt een verdiepingsslag gemaakt. Uiteraard wordt besproken wat het resultaat van het Quaning-RGprogram Business tot dan is en welke winst er nog te behalen valt. Er wordt een persoonsanalyse gemaakt. Er wordt informatie naar de Quanee persoonlijk gecommuniceerd. Er wordt een bedrijfsanalyse gemaakt en besproken. De INTENSIFYING duurt maximaal twee uur.

5. CONTINUATION-B
Een week na de INTENSIFYING vindt de CONTINUATION-B plaats van maximaal 45 minuten. De CONTINUATION-B wordt per telefoon/Skype/Facetime gedaan. Er wordt informatie gecommuniceerd naar de Quanee persoonlijk, de voortgang wordt besproken. Er wordt een bedrijfsanalyse gemaakt en besproken, en er worden afspraken voor de komende week gemaakt.

6. CONTINUATION-B
Vervolgens de week erna wederom een CONTINUATION-B, zoals beschreven bij
5. CONTINUATION-B.

7. FINAL
Een week later vindt de laatste Quaning-sessie, de FINAL, live plaats. In deze maximaal twee uur durende sessie wordt besproken dat het doel behaald is. Het bereiken van het eindresultaat wordt gevierd. Er worden afspraken voor de komende tijd gemaakt, zoals over de resultaatgarantie en de Evaluatie. De FINAL wordt zoveel eerder gedaan als dat het doel bereikt is.

 

Afspraken en voorwaarden
Een Quaning-RGprogram Business wordt uitgevoerd onder onderstaande afspraken en voorwaarden:

– Resultaat
Het Quaning-RGprogram Business wordt door de Quaner uitgevoerd volgens de richtlijnen van Level Five Quaning Enterprises B.V.
Direct na de eerste Quaning-sessie wordt door Quaner en Quanee bepaald welke ijkpunten allemaal minimaal één keer ervaren zullen zijn, waarmee bevestigd zal zijn dat het door Quaner en Quanee in de TAKE-OFF afgesproken Quaning-doel bereikt is.

Resultaatgarantie
Voor een Quaning-RGprogram Business geldt een resultaatgarantie die eruit bestaat dat de Quanee zijn gestelde doel duurzaam behaald voor een vooraf afgerekend vast bedrag, binnen maximaal zeven weken.

Dit betekent dat:
– Als Quaner en Quanee in Quaning-sessie 7 concluderen dat het gestelde doel toch nog moet worden bereikt, ondanks het nakomen van beider afgesproken inspanningen, dan wordt er samen verder gewerkt door in een wekelijks ritme CONTINUATIONs te doen totdat het doel wel bereikt is. Deze extra Quaning-sessies zijn inclusief in de vooraf in het Quaning-RGprogram Business gedane financiële investering door de Quanee.
– De resultaatgarantie geldt alleen als het Quaning-RGprogram Business is uitgevoerd volgens de richtlijnen van Level Five Quaning Enterprises B.V. en de Evaluatie van het Quaning-RGprogram door Quanee is gemaild naar het LFQ Quality Board.
– Mocht de franchise overeenkomst tussen de verantwoordelijke Quaner en Level Five Quaning Enterprises B.V. zijn opgezegd, en Quanee wil aanspraak maken op de resultaatgarantie, dan kan Quanee zich wenden tot Level Five Quaning Enterprises B.V. voor de uitvoering van de resultaatgarantie, mits het Quaning-RGprogram Business is uitgevoerd volgens de richtlijnen van Level Five Quaning Enterprises B.V. voor het uitvoeren van een Quaning-RGprogram Business en de Evaluatie van het Quaning-RGprogram door Quanee is gemaild naar het LFQ Quality Board.
– Quaner en Quanee bewaren het Q-Report, dat overlegd wordt wanneer aanspraak gemaakt wordt op de resultaatgarantie.
– Mocht Quanee na het afsluiten van het Quaning-RGprogram op een gegeven moment betwijfelen of hij het afgesproken doel nog steeds bereikt heeft, dan kan de Quanee altijd contact opnemen met de Quaner om dit te bespreken. Quaner en Quanee evalueren dan de destijds afgesproken ijkpunten. Mocht een of meerdere ijkpunten opnieuw ervaren moeten zijn, dan hervatten Quaner en Quanee Quaning-sessies op hetzelfde Quaning-doel met een INTENSIFYING en vervolgen dan in het ritme van een Quaning-RGprogram Business totdat alle destijds afgesproken ijkpunten weer minimaal één keer zijn ervaren. Deze sessies vallen binnen de al door de Quanee gedane financiële investering in het Quaning-RGprogram Business.
– Mochten Quaner en Quanee verschil van mening houden over het minimaal één keer ervaren hebben van alle ijkpunten en dus het bereiken van het Quaning-doel, dan kunnen Quanee en/of Quaner zich wenden tot het LFQ Quality Board met het verzoek te bemiddelen en/of een definitieve oplossing te vinden.
– De resultaatgarantie vervalt als Quanee zich na het succesvol afsluiten van het Quaning-RGprogram Business, op welk moment dan ook, bij het bereiken van een doel laat begeleiden met een andere methodiek.

– Alleen Quaning
Het inzetten van andere begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling tijdens het Quaning-RGprogram Business kan ervoor zorgen dat er vertraging of verdere afstand tot het doel optreedt. Een Quaning-RGprogram Business wordt derhalve alleen uitgevoerd als alleen Quaning ingezet wordt als begeleidingsvorm. Dit geldt vanaf één week voor de TAKE-OFF.
Voorbeelden van andere begeleiding, zoals hier bedoeld, zijn:
– begeleiding door bijvoorbeeld een coach/psychotherapeut/psycholoog/psychiater/huisarts/
maatschappelijk werker/cranio sacraal therapie/haptonoom/ homeopaat/natuurarts/
natuurgeneeskundige/acupuncturist/tarotist, of deze begeleidingsvormen zelf op jezelf toepassen
– het volgen van yogalessen
– online begeleiding waarbij frequenties gecommuniceerd worden
– gebruik van affirmaties
– lezen van zelfhulpboeken
– ingesproken meditaties beluisteren.
Deze lijst zal aangevuld blijven worden op basis van de ervaringen van de Quaners.

– Verslavingen, anti-depressiva en kalmeringsmiddelen, andere medicatie
Eventuele verslaving aan drugs, tabak, alcohol, anti-depressiva en kalmeringsmiddelen kan het verloop van het Quaning-RGprogram Business negatief beïnvloeden. De Quaner maakt een weloverwogen keuze of hij iemand wil begeleiden als er sprake is van (overmatig) gebruik.
Gebruik van anti-depressiva, kalmeringsmiddelen en andere medicatie wordt door Quanee gemeld aan Quaner, en is en blijft de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend behandelaar en Quanee. Ook het gebruik van deze middelen kunnen het verloop van een Quaning-RGprogram Business negatief beïnvloeden.

– Kwaliteitsborging
Level Five Quaning Enterprises B.V. staat voor de kwalitieit die geleverd wordt met het inzetten van Quaning. Belangrijke input om de geleverde kwaliteit door de Quaners te monitoren is de Evaluatie die een Quanee invult. De Quanee e-mailt dit binnen een week na het afronden van het Quaning-RGprogram Business naar de Quaner en naar het LFQ Quality Board.

– Coproductie
Quaner en Quanee accepteren beiden verantwoordelijkheid om het afgesproken Quaning-doel te bereiken. Zij werken daar samen aan, ieder vanuit zijn eigen rol en specifieke bijdrage. Beiden houden zich aan de door hen gemaakte afspraken.
Mocht een Quaner verzuimen de afspraken na te komen, dan kan de Quanee een verzoek tot bemiddeling en/of definitief oplossen richten aan het LFQ Quality Board.
Mocht een Quanee verzuimen zich aan deze afspraken te houden, dan heeft de Quaner de mogelijkheid om een time-out in te stellen.

– Uitvoering Quaning-RGprogram Business
Het Quaning-RGprogram Business start na betaling van de factuur. De data van de Quaning-sessies worden afgestemd tussen Quaner en Quanee.

Quaning-sessie

Quaning-RGprogram Business starten
Neem contact op met een van de gecertificeerde Quaners om uw Quaning-RGprogram Business af te spreken. Of neem contact met ons op zodat wij u in contact kunnen brengen met de best bij uw doel passende Quaner: bel 06 42241661 of mail info@levelfivequaning.com

Ingrid Aarsman vierkant jan15

“In 5 weken van het programma heeft het al diverse concrete resultaten voor de organisatie opgeleverd. Zoals het aantrekken van nieuwe ambassadeurs en fondsen. Terwijl wij in augustus nog rekening hielden met een verlies van inkomsten, hebben wij het jaar 2014 met 10% groei afgesloten.”
– Directeur goede-doelenorganisatie,
begeleid door Quaner Ingrid Aarsman

U herkent het Quaning-RGprogram
aan dit logo:

Logo Quaning-RGprogram tbv Quaners 2juli14