Ook na uw certificering gaat uw opleiding door: er is intervisie, trainingsdagen en uw hercertificering.
Zo blijven we samen de kwaliteit van uw begeleiding met Quaning waarborgen.

Het Opleidingsprogramma ‘Quaner – certification’ – vervolg bestaat:
Q-PeertoPeer
Q-Training
Hercertificering


√ Q-PeertoPeer

Level Five Quaning organiseert twee intervisie-avonden per jaar, de Q-PeertoPeer. Om uw certificaat te behouden volgt u er minimaal één van de twee per overeenkomstjaar. Tijdens deze bijeenkomsten doet u intervisie met de andere Quaners over door u ingebrachte cases.

√ Q-Training
Twee keer per jaar is er een trainingsdag, de Q-Training, waarin u verder getraind wordt in het toepassen van Quaning. Om uw certificaat te behouden volgt u de twee trainingsdagen per overeenkomstjaar.

√ Hercertificering
Jaarlijks doet u in de maand waarin u de LFQ Franchiseovereenkomst heeft ondertekend, een hercertificeringssessie. U nodigt een oefen-Quanee uit, waarmee u een Quaning-oefensessie doet. Deze sessie wordt beoordeeld door Helma Lieberwerth.
Voert u deze Quaning-sessie uit volgens de afgesproken structuur van de Quaning-oefensessie, en heeft u in het afgelopen jaar de verplichte twee Q-Trainings en minimaal één Q-PeertoPeer bijgewoond en dan ontvangt u direct uw ‘Level Five Quaning Certificate – Quaner’ voor het komende overeenkomstjaar. De hercertificeringssessie duurt een dagdeel.

Ook Quaning inzetten! Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op.

Bel naar 06 42241661 of e-mail naar info@levelfivequaning.com.

DSC07497