Quaning anders dan coaching training consulting dec15Van de week tijdens de Q-Drink, de maandelijkse borrel die we organiseren voor de Quaners, bespraken we het nog. Dat Quaning op belangrijke punten toch echt anders is dan coaching, training en consulting. Natuurlijk wordt het allemaal ingezet om persoonlijke en bedrijfsdoelen te behalen. Wat de belangrijkste verschillen zijn, daarover vertel ik je in dit blog.

Als ik de Quaners die ook coaching, training en consulting hebben ingezet, vraag wat voor hen anders is als ze Quaning inzetten, dan weten ze dat zo te benoemen. Ik weet bijna zeker dat ze het dan in ieder geval over onderstaande verschillen zullen hebben. Sommige gelden voor coaches, sommige voor trainers, andere voor consultants. En soms gelden ze voor alle drie. Voor de leesbaarheid heb ik het over ‘begeleider/begeleiden’. Lees daarvoor coach, trainer, consultant. Enfin, daar komt ‘ie ..

Begeleiders zijn hard aan het werk tijdens de afspraak. Op zoek naar hoe komt het dat dit gebeurt en hoe voelt dat voor degene die ze begeleiden. Hard op zoek naar oorzaken. Met alleen de eigen blik op de situatie, vanuit eigen referentiekader.
Ze maken uur na uur na uur na uur na uur na uur …..
Begeleiders zijn of alleen gefocussed op de harde kant of alleen op de softe.
Sommige begeleiders blijven lang stil staan bij dat waar een klant vanaf wil. Andere begeleiders stappen daar zo overheen en leggen de nadruk vooral op wat een persoon/bedrijf wil bereiken.
Begeleiders doen hun best om hun klant vooral zelf de oorzaak te laten ontdekken, waardoor zij denken dat het komt.
Begeleiders labelen de ervaringen die tot de situatie hebben geleid waardoor de klant bij hen komt als blokkades die alleen maar opgelost hoeven te worden.
Onderweg bepaalt de begeleider wel wat handig is om te doen zodat het doel bereikt kan worden.
Begeleiders verwachten dat met het aanleren of veranderen van een vaardigheid het doel bereikt zal worden.
Andere begeleiders verwachten dat met het veranderen van gedachten het doel bereikt zal worden.
Sommige belegeiders denken dat voor iedereen alles is weggelegd, als je maar …

Een kleine bloemlezing van wat met begeleiding gedaan wordt en wat met Quaning anders gaat of waar anders over gedacht wordt. In de komende blogs zal ik je per verschil meenemen hoe we er vanuit Quaning naar kijken en hoe we ermee omgaan.