Commitment Quaning Helma LieberwerthCommitment, dat is wat je uitspreekt op het moment dat je zegt ‘ja, ik wil’. Een Engels woord, commitment, dat wij Nederlanders in ons dagelijkse taalgebruik hebben opgenomen. Afgelopen week tijdens een Quaning-workshop kwam het commitment dat ik in deze periode 25 jaar geleden uitsprak ter sprake. Vanzelf kwamen we op het bespreken van commitment in het algemeen. Ik vertelde de deelnemers over belang ervan in het Quaning-RGprogram. Commitment, wat is het en wat kun je ermee?

In het Cambridge woordenboek is als betekenis van commitment opgenomen: a willingness to give ​your ​time and ​energy to something that you ​believe in, or a ​promise or ​firm ​decision to do something. In het Nederlands: de bereidheid om je tijd en energie te geven aan iets waarin je gelooft, of een belofte of een vast besluit om iets te doen.

Soms spreek je heel makkelijk uit dat je iets wilt bereiken. Totdat je je bewust realiseert wat dat met zich mee zal brengen. Wat er dan allemaal verandert in je leven. Je goed realiseren waar je ‘ja’ tegen zegt, daar volledig voor gaan, doen wat je afspreekt, laten ontstaan wat daardoor ontstaat, het resultaat omarmen: het uitspreken van je commitment is daarbij een belangrijke sleutel tot succes. Bij een Quaning-RGprogram, en ook bij andere dingen die je wilt volbrengen.

In de eerste Quaning-sessie in een Quaning-RGprogram, de TAKE-OFF, checken we daarom ook op een aantal momenten dat commitment. Is dit wat je wilt veranderen? Is dat wat je wel wil? Is dit precies je Quaning-doel? Dit wetend, is het dan oké om nieuwe informatie in het Persoonlijk Informatieveld op te nemen?

Natuurlijk weten we dat een Quanee bewust heeft gekozen voor het doen van dat Quaning-RGprogram. Het op dat moment nog eens uitspreken dat het resultaat er mag zijn, maakt fundament waarop het resultaat zich ook werkelijk vanzelfsprekend kan ontvouwen, echt solide. Hoe mooi is dat! En hoe goed bruikbaar, die commitment-check, op andere momenten in je leven als je echt ergens voor wil gaan!

Helma Lieberwerth
21 november 2015